Relationer

 

En väggtextil som med lekfullhet och fantasi kan få ungdomar att fundera över och öppna upp till samtal runt t.ex. sina relationer till andra och sig själva. Synliggöra frågor, funderingar och avväpna den nervositet och rädsla som man kan känna inför ett besök på t.ex. en ungdomsmottagning.

Storlek, 150×230 cm

Skisser från arbetet.